Kurs - Memoar.no

Nye kurs under førebuing: 
Forteljarkurs i Bergen - mai 2018
Intervjukurs i Os - april 2018
Dokumentasjonskurs i Bergen april - juni 2018


Memoar, Os Sogelag og Os Folkebibliotek
førebur
Intervjukurs i Os - april 2018Memoar og Bergen
off. Bibliotek inviterer til 

"Mine memoarar" 
Forteljarkurs i Bergen 

Les meir - meld deg på

Dette kurset er for personar som vil fortelja om sine liv og livserfaringar. 
Det vil bli ein kombinasjon av skrivekurs og munnleg forteljing

Meir informasjon kjem