4. Prosjektet


Om å bygge opp eit oral history-prosjekt


(Stor versjon)


(Denne sida er under arbeid)


Livshistorier  

Tematiske innsamlingsprosjekt 
 • Arbeid - ex. Sjøfart, Industri, Arbeidsplass, Bransje, fag, yrke,  
 • Lokalhistorie - ex. Bergen, Møhlenpris, Askøy, 
 • Gruppehistorie - ex. Motkultur, Målsak, Skeivt Arkiv, 
 • Slektshistorie 
 • Hendingar - krigsminne, 
Prosjektfasar:
 1. Initiativ - formulering av fokus. 
 2. Samarbeidsinitiativ 
 3. Tidleg start / pilotprosjekt 
 4. Budsjettering 
 5. Finansiering 
 6. Framdrift - frivillig arbeid 
 7. Framdrift - løna medarbeidar(ar) 
 8. Arkivstrategi 
 9. Formidlingsstrategi 
 10. Sluttrapport og rekneskap  1. Nettsider
  1. Fornamn.Etternamn.Memoar.no 
  2. Minner.no
 2. Tagging 
  1. Tagging - Vimeo - YouTube - 
 3. QR-koding 
  1. Museum, bymiljø  
 4. Geotagging 
  1. Fotspor.net
  2. Geotourist.com  
 5. Blogg og podcast
 6. Publikumsarrangement 
  1. Opne minneopptak 
  2. Forteljarpanel 
  3. Munnleg historie som alternativ til foredrag 
 7. Årleg konferanse 
  1. Årlege internasjonale konferansar
  2. Norsk / skandinavisk årleg konferanse 
 8. Massemedia 
  1. Erfarin - kva massemedia er interesserte i
  2. Erfaring: Kva massemeidia ikkje er interesserte i-
 9. Festival?Comments