Fredag 2. mars

09.00 – 15.00: KURS for ansatte og frivillige

 1. Christine Haugsten Ellefsen

 2. Bjørg Holsvik

 3. Kjartan Abel Nilsen

 4. Line Kjølberg

 5. Per Vorum, (Moss historielag)

 6. Katharina Hoffmann (Kong Frederik IVs Tambourafdeling af 1704)

 7. Bjørn Egil Andersen ( Sarpsborg historielag)

 8. Hege Beate Lindemark (usikker) 

 

Klokka 09 - 12: Kvifor?

 • Presentasjonsrunde 

 • Memoar - kva og kvifor? Foredrag og samtale om  

 • Gjennomgang av den formen for minneintervju som Memoar sine utvikla: Lange forteljingar - (1-4 timar eller meir) som i høg grad er frie livsforteljingar, også når utgangpsunktet er tematisk fokusert som f.eks. ei bedriftshistorie.

 • Spørsmålet om kva dette materialet kan / skal brukast til: (Formidlingsformat - erfaringar med nokre og idear om andre)

 • Juss og etikk - avtale om opphavsrett og bruksrett 

 • Dokumentasjonsmetoden. Tagging av innhald. Geotagging og QR-kodar. 

 • Viss me får tid, gjer me også nokre praktiske forsøk. 

Klokka 13 - 15: Korleis?

Foredrag samtale og praktiske øvingar med 
 • Førebuing av intervju

 • Gjennomføring - fordelear og ulemper med førebudde spørsmål 

 • Om forteljaren 

 • Om intervjuaren 

 • Om kronologi 

 • Om fakta 

 • Om kunsten å halda kjeften sin :-)
Undersider (1): Kva og kvifor?
Comments