Endringar av kulturen

i 2005 blei hovudlageret bemanna med folk med driftserfaring. 
Frå gamalt av var lageret ein del av den merkantile administrasjonen. 
Driftsfolka ville ha sjølvbetening - både av "kundene" og leverandørane: 

Kulturendring - først i drifta:Det er slike store endringar 
som best 
(eller berre?) 
kan dokumenterast med munnlege historie. 

Undersider (1): Kontrastane i manns minne
Comments