Kurs - Memoar.no‎ > ‎

Introduksjonskurs i Sund 12/6-17 (ferdig)


Kurs i Sund 12.juni

Memoar arrangerer introduksjonskurs i minnesamling i Sund Bibliotek måndag 12. Juni 2017 frå klokka 16
Kurset vert arrangert i samarbeid med biblioteket, kultureininga i Sund Kommune og Sogelaget i Sund. 
I eit par veker etter kurset vil Sund Bibliotek ha eit intervjustudio installert. Kursdeltakarane kan bruka det gratis etter kurset. 
Meld interesse til post@memoar.no

Måndag 12. Juni:

Utvikling og deling av kunnskap og dugleik innan munnleg historie er eit av fire hovudarbeidsområde for Memoar. (Dei andre er produksjon, infrastruktur og organisasjon)

Me arrangerer kortkurs (ein dag eller mindre), helgekurs og lengre kursseriar. I vårhalvåret 2017 har me i alt fem emne:

  • Praktisk innføring i minnesamling,

  • Forarbeid og intervju,

  • Etterarbeid (dokumentering, redigering, etikkvurdering , arkivering og publisering),

  • Minnseinnsamling - planlegging, utvikling, finansiering og gjennomføring av større prosjekt

  • Minneteori.


Me samarbeider veldig gjerne med andre organisasjonar og institusjonar innan kulturvern, undervisning bibliotek mm. Me er medlemmer av landslaget for lokalhistorie og Studieforubndet kultur og tradisjon.

Komande kurs vert annonserte her. Ta gjerne kontakt med post@memoar.no for å drøfta tankar og idear om samarbeidstiltak!