Kurs - Memoar.no‎ > ‎

Mine memoarar - 15.mai - 22. juni 2018

Kurset er berekna på seniorar som har planar om å laga og dela eller publisera sine memoarar

Det er tenkt køyrt på dagtid, på fredagar  i perioden 20. april - 22. juni. 

Kursleiarar: Bjørn Enes og Barbro Matre 

Kursprogram:  

20. april:  Om førebuingar. Kurssamling der me snakkar om kva ei memoarforteljing bør innehalda.

            «Heimelekse»: Disposisjon over ei minneforteljing

27.april:  Presentasjon av disposisjonane – drøfting og idéutveksling.

            «Heimelekse»: Nyskriving av disposisjon

4 mai: Intervjuopptak. Intervju av ein deltakar som gjerne fortel med dei andre som publikum

«Heimelekse»: Finn fram fotografi eller gjenstandar som illustrerer ting i din disposisjon.

11. mai:  Intervjuopptak; Intervju ein eller to andre deltakarar som no også gjerne har publikum.

             «Heimelekse»: Skriv fyrsteutkast til eit kapitel av dine memoarar.

18. mai:  Om kunsten å dokumentera eit videointervju 1

            «Henmiuelekse A»: Dokumenter ditt eige videointervju

            «Heimelekse B» : Studiointervju av deltakarar som ikkje ynskjer publikum.

25. mai:  Kunsten å dokumentera eit videointervju 2 – fordjuping

            «Heimelekse»: Arbeida vidare mned dokumentasjon av videointervju og/eller tekst.

            «Heimelekse B» : Eventuelt studiointervju av deltakarar som ikkje ynskjer publikum.

1. juni: Publisering: Korleis laga si eiga memoar-side på internett med video, dokumentasjon, fotografi og tekstar.

            «Heimelekse»: Vidare arbeid med tekst, bilete eller videodokumentasjon.

8.juni:  Erfaringsutveksling og fordjuping – Kursleiar presenterer utkast til nettside med alle fortejingane til gruppa.

            Heimelekse: vidare arbeid med video, dokumentasjon, skriving eller formidling.

15. juni:  Perfeksjonering av nettside – førebuing av forteljarpanel.

            Heimelekse: Repetisjon av eigne forteljingar

22: juni:  Avslutting: Ope møte med publikum: «Levd liv i Bergen» Fire (eller fem eller ti – alt ettersom) seniorar samtalar om sine livserfaringar – Kursleiar er samtaleleiar. Møtet avsluttar med å presentera deltakarane sine nettsider og (evt) trykksaker.


Comments