Kurs - Memoar.no‎ > ‎

Minnesamlarkurs i Kristiansand 28-30 august


Memoar og Kristiansand Folkebibliotek  inviterer til 
kurs om minnesamling  28, 29 og 30 august 2017.   Kurset vil handla om å ta vare på og dela munnlege forteljingar om levd liv 
gjennom videoopptak, etterarbeid, avlevering til arkiv og  publisering.
  
Kristiansand Folkebibliotek opnar eit nytt intervjustudio i august, 
og kurset vil gjera deltakarane i stand til å bruka både studio, eit tilknytta digitalt arkiv og ei nettside. 

Kurset passar både for forteljarar - folk som har mykje å fortelja, 
og for minnesamlarar - folk som vil bruke fritid eller arbeidstid på å samla andre forteljarar sine minne. 

Ingen forkunnskapar krevst - 
bortsett frå interesse for munnleg historie, minneforteljingar og nær fortid.

Kursplan: 
Fyrst tre gruppesamlingar i august 
(28., 29. og 30/8, kl 10-14. Eventuelt også ei kveldsgruppe kl. 17-21)  
Deretter individuell "fjernhjelp" til arbeid med eigne opptak
(førebuing, gjennomføring, etterarbeid klargjering for arkiv og eventuell publisering) 
Til sist ei avsluttingssamling med erfaringsutveksling I månadsskiftet november/desember.

Stad:
Kristiansand Folkebibliotek
(Ei eventuell kveldsgruppe må møtast i eit anna lokalei Kristiansand pg opningstidene i biblioteket)

Kursleiar: Bjørn Enes. 
Bjørn er frilansjournalist og leiar av Memoar - norsk organisasjon for munnleg historie. 

Kursavgift: kr. 300,- 
Medlemmer av Memoar betalar ingenting. 
Alle interesserte er velkomne som medlemmer av Memoar. 
(Det kostar også 300,- kr.)


(Biletet er frå intervjuopptak under eit kurs på Rjukan i mars 2017)

www.kulturogtradisjon.no
Comments