Kurs - Memoar.no‎ > ‎

Pilotgruppe - Bergen Bymuseum, januar 2017 (Ferdig)

1: Pilotprosjektet skal gjennomføra:
https://www.google.no/maps/place/Bergenhus+4,+5003+Bergen/@60.3992126,5.3175516,18z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x463cfc1c38b4bced:0x4ef85c94f321bdd!8m2!3d60.3992126!4d5.3182005?hl=no
  • Ein kursdag med sju tilsette i museet.

Hovudformål: Å førebu to eller tre konkrete intervjuopptak: Førehandsresearch, avtalar, intervjuteknikk. Litt generelt om oral history og om korleis munnleg kjeldemateriale kan brukast.

  • Ein opptaksdag med to eller tre pilotopptak

(f.eks ei leprahistorie, ein brannmann og ein Gamle Bergen-kjentmann/kvinne?)

  • Ein kursdag der me startar på etterarbeidet på dei tre intervjuopptaka.

Hovudformål: Å læra litt om og konkretisera diskusjonen om dokumentasjonsmetode, arkivering og bruksformat.


Kursleiar vert Bjørn Enes, bjorn.enes@memoar.no - tlf 41516745 


Plan for kursdag ag 1 - måndag 9. januar kl 09-15:30

Kursstad skal vera Kapteinvaktmesterboligen kafe på Bergehus 


09:00 - Presentasjonsrunde

            "Kva og kvifor?" 

10:00 - Minnesamling i praksis: "Leik" med kamera, lyd og lys

11:30 - Lunsj (Hugs eiga matpakke)

12:00 - Førebuing av intervju nr. 1 (Bakgrunn, mål, temaliste, tankar om bruk av materialet)

13:00 - Førebuing av intervju nr 2

14:00 - Førebuing av intervju nr. 3 

15:00 - Oppsummering / evalueringPresentasjon: Kva og kvifor munnleg hist


Program for kursdag 2 - måndag 16. januar 2017:


9.00       Oppmøte og rigging - Gamle Bergen hovedbrannstasjon.

10.00     Intervju med Einar Gjessing – ansvar Lars og Christine

11.30     Matpakkelunsj

12.00     Intervju med Tor Hjelmeland – ansvar Anne og Grete

14.00     Intervju med Øyvin Konglevoll – ansvar Siren og Ole Mikal

15:30 (ca) - Slutt


I denne omgang nok vil intervjua ha fokus på deira veg inn, deira minne frå livet på stasjonen og frå spesielle utrykningar.

 Program for kursdag 3 - torsdag 26. januar 2017:


9.00       Dokumentasjon / etterarvbeid. Stad: Formidlingsromet på Lepramuseet. 

14.00     Me går til Studio 1, Bergen Bibliotek, for ein rask demonstrasjon av studio. 

15:30 - Slutt


Bymuseet-Pres2-Dokumentasjon
Comments