Kursarrangør?

Memoar samarbeider gjerne med musé, historie/sogelag, kulturvernforeningar, utdanningsinstitusjonar eller andre om gjennomføiring av kurs. Me skreddarsyr gjerne kurs for dei behova ein samarbeidspartnar har. I utgangspunktet har me fire standard kurs:
Forteljarkurset Mitt Memoar:
Dag eller kveldskurs med 10 samlingar. Målgruppe er vaksne som ynskjer å fortelja si livshistorie / yrkeshistorie. 

Comments