3: Etterarbeidet

  Dokumentasjon
  Arkivstrategi


  1. Originalopptak og publiseringsopptak 
   1. Avtale - presseetikk - ytringsfridom 
  2. Ei forteljing er er rekke av småforteljingar 
   1. Øving i å analysera munnlege forteljingar 
   2. "Tre-strukturen"
  3. Når opptaket finst, er stikkord betre enn full transkripsjon 
   1. Kva er eit godt stikkord?
  4. Tidskodar 
  5. Erfaringar om arbeidsmetode 
   1. Papir og blyant 
   2. Rekneark 
   3. Pårogram for subtitling 
  6. Introduksjonstekst (ingress) 
  7. Publisering av tidskodar og stikkord 
  8. Stikkord og emneord 
  9. Metatagging for søkemotorar 
  10. Arkivering 
   1. Prosjektarkiv 
   2. Avlevering til offentleg arkiv 
  11. Publisering
   1. Avtale - eigarskap - presseetikk - ytringsfridom 
   2. Minner.no 
   3. Vimeo / YouTube - andre 
   4. Sosiale media 

  Dokumentasjon

  Om dokumentasjon:
  Samling 3 - Om minnefortejingar Torsdag 9/6 kl 12 - 15 (Under gjennomføring):

  Time 1:


  Me spelar eit utdrag av ei minneforteljing - forslag: http://krigsminne.vassenden.no 

   

  Embed gadget

  • Kritisk diskusjon om verdien av opptaket. 
  • Diskusjon om fri eller spørsmålsstyrt forteljing. 
  • Forskjeller og likskapar mellom journalistikk og minnesamling  
  Presentasjonen "Om minneforteljing"

  Time 2:


  Presentasjon og samtale:

  Minneforteljinga:  Diskusjon om kva som er verdfullt og kva som er problemet med minneforteljingar. Treng omgrepet "Folkeminne" ei oppdatering?  Trengs eit norsk ord for "oral history"?  
  (
  Stor versjon av presentasjonen her)

  Embed gadget


  Visjonen om eit norsk minnearkiv - Føredrag - samtale ut frå denne presentasjonen: 
   (
  Stor versjon her)

  Eit norsk munnleg kjeldearkiv


  • Viss me får tid: Litt om Intervjuarrolla - forteljarrolla.  Erfaringsutveksling 

  Presentasjon her 

  Time 3:

  Diskusjon om etikk og juss. 

  https://sites.google.com/a/enes.no/memoar/vedlegg/Avtalledokument-16-02-28.pdf?attredirects=0&d=1

  Kven eig opptaket de skal gjere? Kva kan gjerast med det? Kven kan publisere det? Kven kan få innsyn i det? Gjennomgang av Memoar sitt standard avtaledokument - dokumenter finst her.

  "Heimelekse":

  Forslag til "Heimelekse": Deltakarane vert utfordra til å lage forslag om intervju og gjerne avtale om om opptak med kvar sin forteljar. Deltakarar som ynskjer det, kan avtale "tørrtrening" i studio saman med kursleiar. Kursleiar kan og vere med på opptak. 

  Orl History Society - juni 2016

  Stor versjon 


  Studietur - skeiv historie, USA:


  (Stor versjon)  Comments